WEBBALL : 8170, type : Book, mots-clés : nea;egp;lng;dct;x.600;
Langue(s) traitée(s) : Ägyptisch (02138).    Langue du texte : de

Hannig, Rainer (1995). Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.). Mainz : Verlag Philipp von Zabern.

Date de la dernière modification : 2007-09-11