WEBBALL : 6228, type : Book, mots-clés : saf;rsa;lng;phn;bnt;s.32;
Langue(s) traitée(s) : Noord-Sotho (00473).    Langue du texte : af

Endemann, Theodor Martin Helmuth (1966). Die junktuurverskynsel as foneem: ’n bydrae tot die identifisering van die foneme in Noord-Sotho. Pietermaritzburg : Noordelike Pers.

Date de la dernière modification : 2008-04-28