WEBBALL : 23307, type : Journal Article, mots-clés : eaf;tnz;lng;bnt;g.42;
Langue(s) traitée(s) : Kiswahili (00269).    Langue du texte : sw

Massamba, David Phineas Bhukanda (1988). Sababu za kubadilika kwa maana za maneno: mifano kutoka Kiswahili. Kiswahili 55., pp. 134-144.

Date de la dernière modification : 2008-04-04