WEBBALL : 18914, type : Thesis, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;bnt;s.32;ths;
Langue(s) traitée(s) : Noord-Sotho (00473).    Langue du texte : af

Staden, W. J. van (1988). Rang- en kategorieverskuiwing in Noord-Sotho met spesiale verwysing na die bywoord en die voegwoord. Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit (Proefskrif (MA)).

Date de la dernière modification : 2008-04-28