WEBBALL : 27171, type : Book Section, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;smn;bnt;s.42;
Langue(s) traitée(s) : Zulu (00462).    Langue du texte : en

Zeller, Jochen, Sabine Zerbian & Toni Cook (2016). Prosodic evidence for syntactic phrasing in Zulu. In van der Wal, Jenneke & Larry M. Hyman (Eds), The Conjoint/Disjoint Alternation in Bantu, Berlin - Boston : Mouton de Gruyter., pp. 295-328.

978-3-11-049083-1
Date de la dernière modification : 2017-07-06