WEBBALL : 2617, type : Journal Article, mots-clés : eaf;lng;grm;bnt;
Langue(s) traitée(s) : Bantoe (g).    Langue du texte : ne

Blok, H. P. (1949). Opmerkingen naar aanleiding van eenige Bantoe-werkwoordsformen. Kongo-Overzee 15-5., pp. 251-272.

Date de la dernière modification : 2007-09-18