WEBBALL : 20679, type : Book Section, mots-clés : saf;nmb;lng;dct;lxl;w.311;
Langue(s) traitée(s) : Nama (01825), Bergdama (*).    Langue du texte : de

Wandres, Carl (1927). Tiernamen in der Nama- und Bergdamasprache, etymologisch erläutert. In , Festschrift Meinhof, Glückstadt & Hamburg : J J Augustin., pp. 125-133.

Date de la dernière modification : 2007-09-18