WEBBALL : 2543, type : Book, mots-clés : naf;waf;mli;lng;grm;u.744;
Langue(s) traitée(s) : Tigemaxo (01531).    Langue du texte : de

Blecke, Thomas (1996). Lexikalische Kategorien und grammatische Strukturen im Tigemaxo (Bozo, Mande). Köln : Rüdiger Köppe Verlag. xiv, 283 pp.

ISBN(10) 3-89645-070-0
Date de la dernière modification : 2007-08-17