WEBBALL : 20571, type : Journal Article, mots-clés : naf;hst;lng;rcn;x.100;
Langue(s) traitée(s) : Berberisch (90032).    Langue du texte : de

Vycichl, Werner (1952). Punischer Spracheinfluss im Berberischen. Journal of Near Eastern studies 11., pp. 198-204.

Date de la dernière modification : 2007-09-18