WEBBALL : 28484, type : Journal Article, mots-clés : waf;nga;scl;x.513;
Langue(s) traitée(s) : Tangale (01706).    Langue du texte : de

Harnischfeger, Johannes (2003). Der Feind im Innern – Geschlechterkonflikt in einem Märchen der Tangale. Afrika und Übersee 84-2., pp. 277-297.

ISSN: 0002-0427
Date de la dernière modification : 2022-01-12