WEBBALL : 28207, type : Book, mots-clés : nea;sdn;lng;grm;u.911;
Langue(s) traitée(s) : Julut (01453).    Langue du texte : en

Nüsslein, Ulrike (2020). A Grammar of Kordofanian Julut - with Particular Consideration of the Verbal Morphology. Köln : Rüdiger Köppe. xxx + 393 pp.

978-3-89645-771-4
Date de la dernière modification : 2021-04-07