Ensemble : Niger-Congo / Dogon

Density Analysis

19 langues

02441. ampari [aqd]
02335. ana tinga [dti]
02337. bankan tey [dbw]
02432. ben tey [dbt]
02213. bondum dom [dbu]
02334. bunoge [dgb]
02212. dogul dom [dbg]
02214. donno so [dds]
02215. jamsay [djm]
02216. kolum so [dmb]
02308. nanga dama [nzz]
02336. tebul ure [dtu]
02217. tene kan [dtk]
02309. tiranige diga [tde]
02306. tommo so [dto]
02218. tomo kan [dtm]
01022. toro so [dts]
02219. toro tegu [dtt]
02307. yanda dom [dym]