WEBBALL : 9763, type : Book Section, mots-clés : naf;caf;nea;chd;sdn;lng;v.933;
Langue(s) traitée(s) : Beria (02040).    Langue du texte : de

Jakobi, Angelika (2002). Medium im Beria (Saharanisch). In Schumann, T., M. Reh, R. Kiessling & L. Gerhardt (Ed), Aktuelle Forschungen zu afrikanischen Sprachen: sprachwissenschaftliche Beiträge zum 14. Afrikanistentag Hamburg, 11.-14. Oktober 2000, Köln : Rüdiger Köppe Verlag., pp. 157-170.

Date de la dernière modification : 2009-03-02