WEBBALL : 8963, type : Journal Article, mots-clés : naf;waf;nga;ngr;lng;phn;x.511a;
Langue(s) traitée(s) : Hausa (01684).    Langue du texte : de

Hofmann, I. (1964/65). Das Verhältnis der Langvokale zu den Kurzvokalen im Hausa. Afrika und Übersee 48-3., pp. 202-211.

Date de la dernière modification : 2007-09-10