WEBBALL : 8526, type : Book, mots-clés : nea;eaf;kny;ugn;tnz;lng;bnt;
Langue du texte : de

Heine, Bernd & Oswin R. A. Köhler (1981). Linguistik - Ostafrika (Kenya, Uganda, Tanzania): Gliederung der Sprachen und Dialekte. Berlin & Stuttgart : Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung.

Notes : Unsure what this is about.

Date de la dernière modification : 2007-06-26