WEBBALL : 8295, type : Book Section, mots-clés : afr;ssa;lng;lxl;
Langue du texte : en

Haruna, Andrew (1995). Neighbours and lexical borrowing. In Fleisch, A. & D. Otten (Ed), Sprachkulturelle und historische Forshungen in Afrika: 11. Afrikanistentage, Köln, 19.-21. Sept. 1994, Köln : Rüdiger Köppe Verlag.

Date de la dernière modification : 2007-06-26