WEBBALL : 7750, type : Book, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;bnt;s.32;
Langue(s) traitée(s) : Noord-Sotho (00473).    Langue du texte : af

Grobbelaar, J. C. (1952). Junior Sepedi: ’n handleiding met oefeninge vir die aanleer van Noord-Sotho vir standerd 7 en standerd 8. Johannesburg : Voortrekkerpers.

Date de la dernière modification : 2008-04-28