WEBBALL : 7515, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grm;x.600;
Langue(s) traitée(s) : Mittelägyptisch (02138).    Langue du texte : de

Graefe, Erhart (1987). Mittelägyptische Grammatik für Anfänger. Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verlag. xxi, 252 pp.

ISBN(10) 3-447-02742-8
Date de la dernière modification : 2007-07-24