WEBBALL : 7214, type : Journal Article, mots-clés : waf;nga;lng;lcl;lxl;t.180;
Langue(s) traitée(s) : Mungaka (00718), Bantu (g), Bali (*? 1173 ou 184).    Langue du texte : de

Gerhardt, Ludwig (1998). Die Stellung des Mungaka zu den Bantusprachen: Bemerkungen zu einem Bali-Lexikon. Afrika und √úbersee 81., pp. 1-19.

Date de la dernière modification : 2007-09-18