WEBBALL : 6634, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;ltr;lng;grm;x.600;
Langue(s) traitée(s) : alt-ägyptisch (* ? ).    Langue du texte : de

Firchow, O. (1953). Grundzüge der Stilistik in den alt-ägyptischen Pyramidentexten. Berlin .

Date de la dernière modification : 2007-09-11