WEBBALL : 4816, type : Book Section, mots-clés : naf;waf;caf;chd;lng;v.930;
Langue(s) traitée(s) : Saharanisch (90151).    Langue du texte : de

Cyffer, Norbert (1995). Die Saharanischen Sprachen: innere und äussere Beziehungen. In Fleisch, A. & D. Otten (Ed), Sprachkulturelle und historische Forshungen in Afrika: 11. Afrikanistentage, Köln, 19.-21. Sept. 1994, Köln : Rüdiger Köppe Verlag., pp. 103-118.

Date de la dernière modification : 2007-09-19