WEBBALL : 4666, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grp;ltr;x.600;
Langue(s) traitée(s) : koptisch (02241).    Langue du texte : de

Cramer, Maria (1964). Koptische Paläographie. Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verlag. xi, 29 Schrifttafeln, 67 Faksimiletafeln pp.

Notes : Reprinted in the 1990s by Otto Harrassowitz Verlag in Wiesbaden (ISBN 3-447-00245-X).

Date de la dernière modification : 2007-07-20