WEBBALL : 4180, type : Edited Book, mots-clés : saf;rsa;lng;scl;z.y.210;
Langue du texte : af

Claassen, George & Christo van Rensburg (Ed) (1983). Taalverskeidenheid: ’n blik op die spektrum van taalvariasie in Afrikaans. Pretoria : Academica.

Date de la dernière modification : 2008-04-28