WEBBALL : 3109, type : Manuscript, mots-clés : eaf;tnz;lng;dct;bnt;f.22;
Langue(s) traitée(s) : Kinyamwezi (00241).    Langue du texte : de

Bösch, P. Fridolin (19--). Kinyamwezi-Deutsch, A-I. (Handschriftliches Manuskript).

Notes : Referred to by Maganga & Schadeberg (1992:323).

Date de la dernière modification : 2007-07-20