WEBBALL : 3104, type : Journal Article, mots-clés : waf;lng;grm;smn;rcn;x.500;
Langue(s) traitée(s) : semitohamitisch (90004), tschadisch (90170).    Langue du texte : de

Böhm, Gerhard (1989). Rekonstruktion des semitohamitischen Stativs in tschadischen Sprachen. Frankfurter afrikanistische Blätter 1., pp. 52-64.

Date de la dernière modification : 2007-09-19