WEBBALL : 28869, type : Edited Book, mots-clés :
Langue du texte : en

Pawlak, Nina & Izabela Will (eds) (2020). West African languages - Linguistic theory and communication. Varszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego., pp. 299.

URL : https://wuw.pl/data/include/cms/West_African_Pawlak_Nina_Will_Izabela_2020.pdf?v=1612354546850
978-83-235-4631-3
Date de la dernière modification : 2023-04-24