WEBBALL : 2719, type : Journal Article, mots-clés : caf;drc;lng;lxl;bnt;c.61;
Langue(s) traitée(s) : Nkundo (*? mongo-nkundu 633).    Langue du texte : ne

Boelaert, Edmond (1957). Systematiek der bloedverwantschapstermen bij de Nkundo. Aequatoria 20., pp. 125-128.

URL : http://www.abbol.com/bookbank/bookbank_text_fr.html
Date de la dernière modification : 2008-04-21