WEBBALL : 22551, type : Manuscript, mots-clés : caf;drc;lng;grm;phn;rcn;bnt;k.11;
Langue(s) traitée(s) : Tshishokwe (*? 348).    Langue du texte : ne

Eynde, J. van den (1955). Grammatikale studie van het Tshishokwe met een proeve van vergelijkende klankleer van het Tshishokwe. .

Notes : Referred to by Paluku (2002:426).

Date de la dernière modification : 2007-09-18