WEBBALL : 21947, type : Journal Article, mots-clés : nea;ant;lng;x.300;
Langue(s) traitée(s) : kuschitisch (90042).    Langue du texte : de

Zyhlarz, Ernst (1956). Der Fiktion der “kuschitischen” Völker. Kush 4., pp. 19-31.

Date de la dernière modification : 2007-09-18