WEBBALL : 21724, type : Journal Article, mots-clés : saf;nmb;lng;lxl;w.311;rcn;
Langue(s) traitée(s) : Damara (01825).    Langue du texte : de

Zaby, [Pater] Alfred (1979). Einige Ortsnamen aus dem Damaraland. Namibiana: Mitteilungen der ethnologisch-historische Arbeitsgruppe 1-1., pp. 49-54.

Date de la dernière modification : 2007-09-14