WEBBALL : 21526, type : Thesis, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;bnt;s.32;s.42;ths;
Langue(s) traitée(s) : Noord-Sotho (00473), Zoeloe (00462), Bantoe (g).    Langue du texte : af

Wyk, Egidius B. van (1958). Woordverdeling in Noord-Sotho en Zoeloe: ’n bydrae tot die vraagstuk van woordidentifikasie in die Bantoetale. Universiteit van Pretoria (Proefskrif (DLitt et Phil)).

Date de la dernière modification : 2008-04-28