WEBBALL : 20678, type : Journal Article, mots-clés : saf;nmb;lng;dct;lxl;w.311;
Langue(s) traitée(s) : Nama (01825), Anhang (*), Bergdama (*).    Langue du texte : de

Wandres, Carl (1925/26). Nama-Wörter (nicht bei Kroenlein 1889 aufgeführt), mit Anhang: Bergdama-Wörter. Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen 16-4., pp. 275-297.

Date de la dernière modification : 2007-09-18