WEBBALL : 18535, type : Book, mots-clés : nea;etp;lng;dct;x.335;x.231;
Langue(s) traitée(s) : Sidaamu ~ Sidamo (01791), Amaaru ~ Amharic (02107).    Langue du texte : xx

Sileshi Worqineh & Latamo Yohannes (1995). Sidaamu-Amaaru-Ingilizete qaalla taashsho [Sidamo-Amharic-English dictionary]. Awasa (Ethiopia) : Sidaamu Zoone Wogattenna Isporte Biddishsha.

Autres informations : in Amharic

Date de la dernière modification : 2008-04-28