WEBBALL : 17491, type : Book Section, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;y.211;w.311;
Langue(s) traitée(s) : Afrikaans (ha).    Langue du texte : af

Roux, J. J. le (1947). Die bou van die afrikaanse taal. In Heever, C. M. v. d. & P. d. V. Pienaar (Ed), Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner: die eerste besterywing van die boere volksleweinal sy vertakkinge, Kaapstad : Nasionale Pers., pp. 40-72.

Notes : Deals with the influence of Khoekhoe on Afrikaans.

Date de la dernière modification : 2008-04-28