WEBBALL : 16827, type : Book Section, mots-clés : saf;rsa;lng;scl;y.211;
Langue(s) traitée(s) : Afrikaans (ha).    Langue du texte : af

Prinsloo, Karel P. (1981). Stand van die Afrikaanse taal: tans en die toekoms. In Nel, P. G. (Ed), Afrikanerkultuur: fondament en fergesig, .

Notes : Reprinted 1984 in »Afrikaans: stand, taak, toekoms« (ed. by K. P. Prinsloo & M. C. J. van Rensburg; HAUM Opvoedkundige Uitgewery), p 93-105.

Date de la dernière modification : 2008-04-28