WEBBALL : 16824, type : Journal Article, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;bnt;s.32;
Langue(s) traitée(s) : Bantoe (g), Noord-Sotho (00473).    Langue du texte : af

Prinsloo, Daniël Jacobus (1981). ’n Kritiese oorsig van bestaande beskouinge oor lokatiefvorming in Bantoe met besondere verwysing na Noord-Sotho. South African journal of African languages 1-1., pp. ?.

Date de la dernière modification : 2008-04-28