WEBBALL : 16820, type : Book, mots-clés : saf;rsa;lng;scl;bnt;y.200;y.300;
Langue(s) traitée(s) : * (*).    Langue du texte : af

Prinsloo, Karel P. (1972). Die tweetaligheid van twee groepe universiteitstudente, en hul ingesteldhede teenoor die tweede taal: ’n voorondersoek tot ’n landswye opname. Pretoria : Raad vir Geestewetenskaplike Navorsing (RGN).

Date de la dernière modification : 2008-04-28