WEBBALL : 16104, type : Book, mots-clés : waf;nga;lng;phn;tnl;t.000;
Langue(s) traitée(s) : yorùbá (00835).    Langue du texte : yo

Owólabí, D. Kola O. (1989). Ìjìnlè ìtúpalè èdè yorùbá (i) fònétíìkì àti fonólojì. Ibadan : Onibonoje Press; Books Industries (Nig) Ltd.

Notes : Not entirely sure about the title.

Date de la dernière modification : 2008-04-04