WEBBALL : 14177, type : Book Section, mots-clés : eaf;tnz;ant;lng;lxl;bnt;p.22;
Langue(s) traitée(s) : Mwera (00442).    Langue du texte : de

Moser, Rupert R. (1997). Der Mann als Bettler: Geschlechterbeziehungen bei den mutterrechtlichen Mwera von Südtanzania. In Völger, G. (Ed), Sie und Er: Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich, Köln : Rautenstrauch-Joest-Museum., pp. 381-386, 399.

Date de la dernière modification : 2009-08-31