WEBBALL : 13649, type : Thesis, mots-clés : eaf;tnz;lng;phn;grm;dct;bnt;g.24;ths;
Langue(s) traitée(s) : Bondei (00262).    Langue du texte : ne

Merlevede, Andrea (1995). Een schets van de fonologie en morfologie van het Bondei gevolgd door een Bondei-Engels en Engels-Bondei woordenlijst. Rijksuniversiteit te Leiden (Doctoraalscriptie).

Date de la dernière modification : 2007-09-13