WEBBALL : 13455, type : Manuscript, mots-clés : eaf;ugn;lng;grm;v.117a;
Langue(s) traitée(s) : acioli (02004).    Langue du texte : it

Medeghini, A. (194-). Grammatica acioli: un sunto elaborato sullo ‘studio’ di P. Crazzolara. .

Notes : A summary of Crazzolara (1938).

Date de la dernière modification : 2008-04-04