WEBBALL : 12492, type : Journal Article, mots-clés : naf;waf;caf;chd;lng;x.565;
Langue(s) traitée(s) : Tschadisch (90170), Mukulu (01666).    Langue du texte : de

Lukas, Johannes (1976/77). Tschadische Studien. Teil I: Beiträge zur Kenntnis des Mukulu. Afrika und Übersee 60., pp. 1-58, 192-225.

Date de la dernière modification : 2007-09-19