WEBBALL : 11389, type : Thesis, mots-clés : saf;rsa;bts;lng;grm;bnt;s.31;ths;
Langue(s) traitée(s) : Tswana (00475).    Langue du texte : af

Krüger, Casper J. H. (1961). Die sintaktiese struktuur van die enkelvoudige sin in Tswana: ’n ondersoek na die vorming en gebruik van ’n aantal woordgroepsoorte in die enkelvoudige sin. Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (Proefskrif (MA)). 115 pp.

Date de la dernière modification : 2008-04-28