WEBBALL : 11381, type : Thesis, mots-clés : eaf;lng;grm;bnt;g.42;ths;
Langue(s) traitée(s) : Swahili (00269).    Langue du texte : ne

Kruisheer, Klazien (1994). Hoofdzin en relatieve bijzin in het Swahili: een onderzoek naar woordvolgorde en zinsposities. Rijksuniversiteit te Leiden (Doctoraalscriptie).

Notes : Listed in Schadeberg’s Bantu Bibliography.

Date de la dernière modification : 2007-08-17