WEBBALL : 11101, type : Journal Article, mots-clés : saf;nmb;lng;lxl;smn;bnt;r.31;ant;
Langue du texte : de

Kolberg, Hermann (1969). “Frauenstein”: eine Deutung des Framnamens. Mitteilungen der Südwestafrikanischen Wissenschaftlischen Gesellschaft 9-12., pp. 5-6.

Notes : “Verklarung des Namens ‘Okaue mukaenda’” (Strohmeyer & Moritz 1975:216).

Date de la dernière modification : 2007-08-29