WEBBALL : 10129, type : Book Section, mots-clés : waf;nga;lng;lcl;x.513;
Langue(s) traitée(s) : Tangale (01706).    Langue du texte : de

Jungraithmayr, Herrmann (1995). Was ist am Tangale noch tschadisch/hamito-semitisch?. In Fleisch, A. & D. Otten (Ed), Sprachkulturelle und historische Forshungen in Afrika: 11. Afrikanistentage, Köln, 19.-21. Sept. 1994, Köln : Rüdiger Köppe Verlag., pp. 197-205.

Date de la dernière modification : 2008-03-22