2 langues concernées

90029Niger-Congo > Benue-Congo > Bantoïde > Bantu > Bantu S
Noms ; * ; * ; Bantoe ; Bantu ; South-Eastern Bantu ; Southern Bantu ; bantoe ; bantou ; proto-Southern Bantu ; southern Bantu

31 titres trouvés

[5375]   Dierks, F. A. J. (1969) : Die bydrae tot die Bantoetaalkunde wat deur Lichenstein, Appleyard and Bleek gelewer is
[5524]   Doke, Clement Martyn (1925) : Die Bantoetale
[5564]   Doke, Clement Martyn (1944) : Études relative aux langues bantoues en Afrique du sud
[6224]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1960) : Die gebied en taak van die Bantoe-taalkunde
[6567]   Ferreira, Jan Abraham (1969) : Beskrywingsprobleme in die Bantoetaalstudie
[6569]   Ferreira, Jan Abraham (1973) : Uitbouing van bantoetaalstudie
[8610]   Hendrikse, A. P. & George Poulos (1994) : Word categories: prototypes and continua in southern Bantu
[8630]   Herbert, Robert K. (1977) : Morphophonological palatalization in Southern Bantu: a reply to segmental fusion
[8639]   Herbert, Robert K. (1989) : Southern Bantu unity: myth or reality?
[8653]   Herbert, Robert K. (1995) : The sociohistory of clicks in southern Bantu
[8657]   Herbert, Robert K. (2002) : The sociohistory of clicks in southern Bantu
[9796]   Janson, Tore (1999) : Södra Afrikas språk
[10723]   Khoali, Benjamin Thakampholo (1993) : Cole’s Dokean model: issues and implications
[12369]   Louw, Jacobus Abraham (1984) : Word categories in Southern Bantu
[13013]   Manuel, Sharon Yvonne (1987) : Acoustic and perceptual consequences of vowel-to-vowel coarticulation in three Bantu languages
[14161]   Mortier, R. (1942) : Stamnamen, hun samenstelling wijziging en beteekenis ; deel 1
[16744]   Poulos, George (1985) : Typological trends in South-Eastern Bantu
[16745]   Poulos, George (1985) : Instances of semantic bleaching in South-Eastern Bantu
[16748]   Poulos, George & A. P. Hendrikse (1994) : Word categories: prototypes and continua in Southern Bantu
[18892]   Spuy, Andrew van der (1989) : A reconstruction of the phonology of proto Southern Bantu
[18909]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1978) : Gesag en norm in die beskrywing van Bantoetale
[21365]   Wit, Helene E. Duyvené de (1994) : Die bruikbaarheid van Kolb se model vir Afrikataalonderrig
[21366]   Wit, Helene E. Duyvené de (1995) : Is grammatika-onderrig aanvaarbaar in ’n kommunikatiewe taalverwerwingskursus?
[21528]   Wyk, Egidius B. van (1962) : Die Bantoetaalkunde as beskrywende taalwetenskap
[21805]   Ziervogel, Dirk (1948) : Lokatiefvorming met pre- en suffikse in die Bantoetale
[21820]   Ziervogel, Dirk (1964) : Bantoetaalstudie in Suid-Afrika
[21822]   Ziervogel, Dirk (1965) : Die probleme van leksikografie in die suid-afrikaans Bantoetale
[21823]   Ziervogel, Dirk (Ed) (1967) : Handboek van spraakklanke en klankveranderinge in die Bantoetale van Suid-Afrika
[21949]   Zyl, D. P. J. van (1940) : Die vorm van die kwalifikatief in die Bantoetale van die Unie
[22276]   [Anonymous] (1981) : Opstelle oor taal- en letterkunde opgedra aan prof. J. A. Ferreira by sy aftrede
[25546]   Bostoen, Koen & Bonny Sands (2012) : Clicks in south-western Bantu languages – Contact-induced vs. language internal lexical change