Une seule langue concernée

01392Niger-Congo > Gur > Gurunsi > Gurunsi occidental > sisaala pasaale   (sig)
NomsSisaala-Pasaale

2 titres trouvés

[13372]   McGill, Stuart , Samuel Fembeti & Michael Toupin (1999) : A grammar of Sisaala-Pasaale
[23969]   Toupin, Michael (1995) : Collected field reports on the phonology os Sisaala-Pasaale