4 langues concernées

00451Niger-Congo > Benue-Congo > Banto├»de > Bantu > Bantu R > ngandyera   (nne)
NomsNdonga ; Ngandjera

2 titres trouvés

[6812]   Fourie, David J. (1991) : Cardinal directions in Ndonga, Kwanyama, Herero and Nama: a cognitive linguistic analysis
[6818]   Fourie, David J. (1993) : The nominal classes of Ngandjera