Une seule langue concernée

00108Niger-Congo > Benue-Congo > Bantoïde > Mambiloïde > nizaa   (sgi)
NomsNizaa ; nizaa ~ nizaà

2 titres trouvés

[6232]   Theil [Endresen], Rolf (1990/91) : Diachronic aspects of the phonology of Nizaa
[6233]   Theil [Endresen], Rolf (1992) : La phonologie de la langue nizaa (nizaà)